Belangenmanagement

Wilt u weten wie de strategische stakeholders van uw organisatie zijn? Behoefte aan overzicht en inzicht in de belangen van uw stakeholders op een strategisch thema of dossier? Komt u onvoldoende toe aan het onderhouden van relaties met strategische stakeholders, het zichtbaar naar buiten treden of het uitdragen van uw visie op strategische dossiers? Of bent u op zoek naar een ervaren sparring partner die strategisch/tactisch met u mee kan denken om u te positioneren op executive/bestuurlijk niveau bij uw stakeholders? 

 

Solo ta hari biedt antwoord en oplossingen voor dit soort vraagstukken, vanuit langjarige ervaring met het in kaart brengen, ordenen en oplossen van vraagstukken op het gebied van belangenmanagement/lobby en strategisch omgevingsmanagement. 

 

Doel is het strategisch sturen en voeren van dialoog met uw strategische stakeholders om tot gedragen standpunten te komen. Zodat u het speelveld kunt beïnvloeden in een voor uw organisatie gewenste richting. Situaties en reacties worden voorspelbaar, uw organisatie kan slimmer en beter acteren en reageren.

 

Samengevat

  • Weten wie uw strategische stakeholders zijn en wie binnen de organisatie in contact is met stakeholders.

  • In dialoog zijn met de stakeholders. Het kennen van wederzijdse belangen t.a.v. activiteiten/projecten/dossiers.

  • Weten hoe stakeholders over voor uw organisatie relevante dossiers/activiteiten denken (stakeholderanalyse). 

  • Weten welke stakeholder op wie macht en/of invloed heeft. 

  • Het aangaan van allianties met stakeholders om organisatiedoelen te bereiken.

  • Op zoek naar een win-win situatie met stakeholders (mutual gains).

  • Een bewuste keuze met welke stakeholder in gesprek te zijn.

Bij Cases leest u meer over Belangenmanagement.

 

Meer over werkwijze