Belangenmanagement dossier Energietransitie

Het Programma Deltalinqs Energy Forum (DEF), verenigt haven- en industriële bedrijven die met elkaar volgende stappen in duurzaamheid willen zetten. Dit kennisnetwerk treedt op als partner van het Rotterdam Climate Initiative, het Rotterdamse klimaatprogramma voor het aanpakken van de oorzaken en de gevolgen van klimaatverandering.

 

Bedrijven kunnen in het Deltalinqs Energy Forum in vier verschillende businessplatforms participeren in projecten en activiteiten. Veelal gebeurt dit samen met vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen, milieugroeperingen en toeleverende bedrijven van buiten Mainport Rotterdam. Het op deze manier bundelen van publiek-private krachten en belangen maakt het mogelijk om breed gedragen businesscases te ontwikkelen, gericht op de transitie naar een duurzame toekomst.

 

Projectomschrijving

Strategisch adviseur belangenmanagement Programma Deltalinqs Energy Forum.

Opzetten en structureren belangenmanagement dossier Energietransitie met als doel:

  • Het zichtbaar, meer en met resultaat uitdragen van de visie van Deltalinqs op strategische dossiers zoals het Klimaatakkoord en Energietransitie (verminderen uitstoot, samenstelling uitstoot, circulariteit, transitie haven- en industrieel complex Rotterdam), rekening houdend met de grote gemene deler van aangesloten leden.

  • Het zichtbaarder en steviger positioneren van Deltalinqs op deze dossiers op bestuurlijk/executive niveau bij de strategische stakeholders.

 

Link

www.deltalinqs.nl