Business development, strategic sales, bouwen partnerships

Projectomschrijving 1

Coördinatie Eneco dossiers/issues/belangen transformatie Merwe4Havensgebied Rotterdam (2014 – 2015).

Rol: Eneco aanspreekpunt voor Gemeente, Havenbedrijf en Projectorganisatie Stadshavens, coördinatie van dossiers en betrokkenheid bedrijfsonderdelen, voeren van onderhandelingen met als doel optimale borging (commerciële) belangen Eneco.

 

Projectomschrijving 2

Strategisch accounthouder Eneco voor Havenbedrijf Rotterdam (2007-2015)/Strategisch partnership (2014-2015).

Verbetering relatie, contacten van operationeel naar strategisch niveau (directie HbR-RvB Eneco). In 2014 zijn HbR en Eneco een strategisch partnership aangegaan dat in
co-creatie tussen Havenbedrijf en Eneco ingevuld is.