top of page

Definities van issues en stakeholders

Definities

Definities van issues en stakeholders mét voorbeelden uit het boek

Omgevingsgericht leiderschap. Verbinding als sleutel tot succes.

Bedankt voor het downloaden! Ik hoop dat de definities en voorbeelden uit mijn boek Omgevingsgericht leiderschap behulpzaam zijn voor je eigen presentaties of materialen. Ik waardeer het zeer als je bij gebruik van de figuren en tabellen het copyright respecteert en de bronvermelding onder de afbeelding laat staan en indien van toepassing de tabel- of figuurtitel erboven.

Issue

Issues zijn onderwerpen die (mogelijk) discussie oproepen, thema’s waar stakeholders van mening over

(kunnen) verschillen. Issues kunnen op verschillende niveaus spelen: bijvoorbeeld op maatschappelijk- of op

projectniveau.

Bron: Boverhoff, B.M.G. (2022). Omgevingsgericht leiderschap, p. 37

Tabel 1

Voorbeelden van issues op maatschappelijk niveau, p. 38

Tabel 2

Veel voorkomende issues op projectniveau, p. 39

Stakeholder

Stakeholders zijn mensen of groepen die direct of indirect belanghebbende zijn bij een project, programma, organisatie, besluit of opgave. Een stakeholder kan daar invloed op hebben of door beïnvloed worden. Een stakeholder kan invloed uitoefenen wanneer deze over een (machts)positie beschikt waarin beslist kan worden over de voortgang. Of wanneer deze middelen tot zijn beschikking heeft die de voortgang kunnen bevorderen of belemmeren. Of wanneer de stakeholder over kennis of expertise beschikt die ten gunste van of ten nadele van de voortgang kan worden ingezet. Een stakeholder wordt beïnvloed door wanneer hij of zij positieve of negatieve effecten ervaart als gevolg van het project, programma, organisatie, besluit of opgave. 

 

Bron: Boverhoff, B.M.G. (2022). Omgevingsgericht leiderschap, p. 39-40

Tabel 3

Voorbeelden van stakeholders bij projectissues, p. 40

bottom of page