Strategisch Omgevingsmanagement
Eneco Maaskoudenet (haalbaarheidsstudie)

Strenge landelijke regelgeving op het gebied van duurzaamheid en marktvraag naar koudevoorziening noopt vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars tot realisatie van vastgoed met een vergroot woon- en werkcomfort door toepassing van koeling én tegelijkertijd verbeterde duurzaamheidprestaties, bijvoorbeeld door verduurzaming van de geleverde warmte. Het Rotterdam Central District gebied is dichtbebouwd met beperkte mogelijkheid om in de grond Warmte- en Koudeopslag (WKO) toe te passen. Er zullen onvoldoende bronnen beschikbaar zijn voor alle geplande ontwikkelingen.

 

Het was dit gegeven dat Eneco er toe bracht een alternatief te ontwikkelen: een collectieve koudevoorziening over de centrale assen van het RCD, waarbij de koude duurzaam en bestendig geproduceerd en wordt geleverd vanuit de Maas: het Maaskoudenet. De levering van koude wordt gecombineerd met de levering van (rest)warmte uit het bestaande warmtenet waardoor klanten kunnen worden voorzien van warmte én koude. Het Maaskoudenet draagt zodoende op een zeer positieve wijze bij aan de duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente Rotterdam.

 

Projectomschrijving

Strategisch Omgevingsmanager Maaskoudenet (2011-2012).

Onderzoek naar technische en commerciële haalbaarheid aanleg koude-infrastructuur in centrum van Rotterdam ten behoeve van koeling utiliteit- en woningbouw.

Resultaat: onderbouwde studie ligging tracé, productielocatie koude, inventarisatie vergunningen en aansluitpotentieel. Rol: o.a. bestuurlijke relaties, verkrijgen benodigde medewerking, aansturing omgevingsmanagement.