Faciliteren stakeholderdialoog

Moeizame relaties met stakeholders in uw omgeving? Is het verkrijgen en behouden van draagvlak en support bij het publiek en politiek voor uw project of bedrijfsactiviteiten noodzakelijk? Of is draagvlak essentieel om uw project effectief te implementeren? Wilt u graag in gesprek met uw omgeving over strategische vraagstukken van uw organisatie? In al die gevallen kan het voeren van stakeholderdialoog een bijdrage leveren aan het resultaat.

 

Solo ta hari faciliteert als procesbegeleider óf gesprekspartner stakeholderdialoog met uw strategische stakeholders. Een goede voorbereiding vormt daarbij het halve werk. Door vooraf overzicht en inzicht te creëren in de issues van uw project/organisatie, de strategische stakeholders en de belangen. Het opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie met belanghebbenden met respect voor belangen staat centraal. Vroegtijdig (proactief) het gesprek aangaan levert uw project/organisatie waardevolle inzichten op over de belangen en standpunten van uw stakeholders en draagt bij aan een constructieve, duurzame relatie – ook als er verschil van inzicht is.

 

Doel is het strategisch sturen en voeren van dialoog met uw strategische stakeholders om tot gedragen standpunten te komen. Zodat u het speelveld kunt beïnvloeden in een voor uw organisatie gewenste richting. Situaties en reacties worden voorspelbaar, uw organisatie kan slimmer en beter acteren en reageren.

 

Bij Cases leest u meer het Faciliteren van stakeholderdialoog.