Strategisch Omgevingsmanagement

Staat u voor de uitdaging een complexe opgave in energietransitie te realiseren met impact op de omgeving? Is het verkrijgen en behouden van draagvlak en support bij het publiek en politiek voor uw project of bedrijfsactiviteiten noodzakelijk? Heeft u behoefte aan strategie of regie om stakeholders bij uw opgave te betrekken? 

 

Solo ta hari biedt antwoord en oplossingen voor dit soort vraagstukken. Vanuit langjarige ervaring met het managen en oplossen van complexe omgevingsopgaven in energie (o.a. aandeelhoudersrelaties Eneco, omgevingsmanagement Maaskoudenet en Leiding over Noord, relatiemanagement Eneco regio Rotterdam/Den Haag, sectorrelaties Stedin). Bijvoorbeeld door aansturing van het Omgevingsteam in uw organisatie of project als eindverantwoordelijk Strategisch Omgevingsmanager, invulling van de rol Directeur/Manager External Affairs, invulling van een Voorzittersrol in een Taskforce, of invulling van de rol Strategisch adviseur Omgeving. 

 

Doel is het strategisch sturen en voeren van dialoog met uw strategische stakeholders om tot gedragen standpunten te komen. Zodat u het speelveld kunt beïnvloeden in een voor uw organisatie gewenste richting. Situaties en reacties worden voorspelbaar, uw organisatie kan slimmer en beter acteren en reageren.

Bij Cases (project Leiding over Noord of project Maaskoudenet) leest u meer de aanpak van Strategisch Omgevingsmanagement.

Meer over werkwijze