Stakeholderdialoog draagvlak
duurzame strategie

2006/2007 vormde het startpunt van de duurzame koers van energiebedrijf Eneco. Eneco zwom tegen de stroom in met deze koers. De duurzame strategie werd door financieel analisten en pers afgedaan als ‘nichestrategie’ waarvan het maar de vraag was of die ooit renderend zou worden. Het was in deze context dat Eneco dialoog zocht met haar destijds nog 61 aandeelhoudende gemeenten, voor draagvlak om de duurzame koers in te zetten en instemming met het meerjaren-investeringsprogramma dat die koers met zich meebracht.

 

De aandeelhoudersrelaties waren tot dan toe primair vanuit de dividendrelatie ingestoken, met als belangrijkste gesprekspartners de aandeelhoudende wethouders (wethouder Financiën). Door het opzetten van actief aandeelhoudersmanagement en voeren van stakeholderdialoog met bredere delegaties van de aandeelhoudende gemeenten is de aandeelhoudersrelatie succesvol getransformeerd naar een meer volwaardige relatie en het zijn van gespreks- en businesspartner om de transitie naar een duurzame energieopwekking en -levering in te zetten.

 

Projectomschrijving

Adviseur Bestuurlijke Zaken, Portefeuille aandeelhoudersrelaties

Verstevigen en onderhouden van aandeelhoudersrelaties met 61 aandeelhoudende gemeenten. Gesprekspartner op niveau College B&W. Bestuurlijke schakel tussen aandeelhouders en business units. Beleidsvoorbereiding, advisering en coördinatie van (complexe) holdingdossiers en aandeelhouderscontacten voor Raad van Bestuursleden, signalering en coördinatie bestuurlijke issues. Relatiemanagement bestuurlijke gremia provincies/regio's. Opzetten en implementeren strategisch omgevingsmanagement.