Strategisch Omgevingsmanagement
Eneco Leiding over Noord

Het project ‘Leiding over Noord stond vanaf het begin onder enorme tijdsdruk. De Eneco-warmteleiding moest klaar zijn voordat de E.ON-energiecentrale bij het Marconiplein werd gesloten, anders zou een deel van de stad geen warmte meer krijgen. In 3,5 jaar werd een afstand van bijna 17 kilometer overbrugd met water, wegen, woonwijken, parken en bedrijven. Via het 16,8 kilometer lange tracé transporteert Eneco restwarmte vanuit de industrie, via Vlaardingen en Schiedam, naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam.


Van tracé-schetsontwerp naar in bedrijfsvoering van de leiding in 3,5 jaar tijd, met een vergund tracé op basis van minnelijke overeenstemming, bínnen het gestelde budget en planning is een ongekende prestatie die zonder goed omgevingsmanagement niet mogelijk was geweest. Alle belanghebbenden mochten hun inbreng al leveren vóór de aanleg van start ging, met als gevolg dat maar liefst 70 procent van het oorspronkelijk geplande tracé werd gewijzigd: de route van de leiding of de wijze van aanleg werd aangepast.

 

Uiteindelijk werd op het hele tracé geen enkel bezwaar ingebracht tegen verleende vergunningen. In 2015 is het project genomineerd als Etalageproject voor de Eenvoudig Beter Award van de Rijksoverheid.

Projectomschrijving

Strategisch Omgevingsmanager Leiding over Noord (2012-2014).


Aanleg hoofdwarmtetransportleiding, gezamenlijke lengte aanvoer/retour van ca. 34 km, 900 mm diameter, 160 MW, 22 bar. Tijdige realisatie (binnen budget) van alle benodigde instemmingen en toestemmingen van private-, publieke- en belangenorganisaties/ NGO’s ten behoeve van aanleg én ligging leiding, verkrijgen vergunningen, gedoogplichtprocedure, onderhandelen en afsluiten zakelijk recht en samenwerkingsovereenkomsten, omgevingsmanagement, communicatie en herinrichtingsplannen. Aansturing Omgevingsteam (10-15 FTE).