top of page

Omgevingsgericht leiderschap
Verbinding als sleutel tot succes

Als leider kom je dagelijks situaties tegen waar grote belangentegenstellingen spelen. Waarin jouw organisatie onder het vergrootglas ligt of onder druk staat. Je ervaart dat de gebruikelijke manier waarop de organisatie met de buitenwereld interacteert niet meer werkt of acceptabel is.

Hoe zou het zijn als jouw organisatie werkt met oog en aandacht voor de belangen van jouw belangrijkste stakeholders en deze werkwijze door alle lagen van de organisatie geborgd is?

In dit boek neem ik je mee in mijn professionele en persoonlijke kijk op omgevingsgericht leiderschap en deel ik mijn kennis en jarenlange ervaring. Ik benader het thema omgevingsgericht leiderschap vanuit het perspectief van leiders van een organisatie.

  • Wat is er concreet vanuit het bestuur, de directie en het management nodig om omgevingsgericht werken als organisatiecompetentie door alle lagen van de organisatie heen te borgen?

  • Hoe doe je dat en waar start je mee?

Omgevingsgericht leiderschap

Laat een lezersrecensie achter

Lezersrecensie
bottom of page