top of page
168140608_l_2000.jpg

Samenwerking & Dialoog 

Je bent een manager of (project)directeur die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen of uitvoeren van de bedrijfsstrategie of een bestuurder die verantwoordelijk is voor een beleidsthema of versnellingstraject waar stakeholders of (keten)partners uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn. 

Je bent je bewust dat het essentieel is om te weten hoe stakeholders tegen een bepaald onderwerp, thema, activiteiten of project aankijken. Dat het belangrijk is scherp te hebben hoe de onderlinge belangen in een samenwerkingsverband zich verhouden. Dat belangen aan elkaar verbonden moeten worden om een gedragen resultaat te bereiken. Ervaar je desondanks:

 

  • Moeizame relaties met stakeholders in je omgeving? 

  • Onvoldoende draagvlak en support bij het publiek en politiek voor je project, beleid of bedrijfsactiviteiten? 

  • Gebrek aan inzicht of overzicht hoe relevante stakeholders tegen een bepaald onderwerp, thema, activiteiten of project aankijken? 

  • Dat het schuurt in de samenwerking met (keten)partners?

 

In deze gevallen levert het voeren van stakeholderdialoog of het faciliteren van de samenwerking onder leiding van een ervaren gespreksleider of onafhankelijk voorzitter een bijdrage aan het resultaat. 

 

Door mijn stakeholder engagement expertise ben ik ervaren in trajecten waar gezamenlijke visievorming en belangenbehartiging een belangrijke basis voor samenwerking vormen. Het verbinden van belangen vormt een centraal thema in mijn werk.

 

Hoe werk ik? 

Ik faciliteer als onafhankelijk voorzitter of facilitator stakeholderdialoog met strategische stakeholders en de samenwerking met (keten)partners. 

 

Stakeholderdialoog

Een efficiënte en gefocuste aanpak start bij een gezamenlijk beeld van de mijlpalen, relevante stakeholder engagement uitgangspunten, de belangrijkste issues en relevante stakeholders, prioritering van dialoog (“met wie moeten we eerst spreken”), de strategie die gevolgd gaat worden en de wijze van organiseren die daarbij hoort. Ik begeleid het traject van start tot en met strategie, verzorg het design van activiteiten en begeleid de geadviseerde stakeholder engagement activiteiten zoals stakeholderdialoog, Canvas- of werksessies.

Samenwerking

Een soepele samenwerking start met zicht op en transparantie over onderlinge belangen, het bouwen aan vertrouwen in de samenwerking, een helder doel en scherp beeld van het gewenste resultaat, en het vinden van synergie en alignment tussen (keten)partners. Als onafhankelijk voorzitter stuur ik op het creëren van meerwaarde voor het samenwerkingsverband,  rekening houdend met de belangen van álle partners. 

 

Bij het vormgeven van grotere opdrachten werk ik samen met gelijkgestemde samenwerkingspartners.

 

Het resultaat

  • Waardevolle inzichten in de standpunten en onderliggende belangen van relevante stakeholders door vroegtijdig en proactief het gesprek aan te gaan. Transparantie over de eigen belangen. Een constructieve, duurzame relatie met je stakeholders of partners– ook als er verschil van inzicht is.

  • Je bent beter in staat belangen aan elkaar te verbinden om resultaat te bereiken. Of dat nu het realiseren van een samenwerking tussen meerdere partners betreft of het verkrijgen van draagvlak voor je project, activiteiten of beleid. Situaties en reacties worden voorspelbaar, je bent beter in staat proactief te acteren maar ook te reageren.

  • Je ontvangt waardevolle input en ideeen van stakeholders op strategische vraagstukken, waarmee je een gedragen beleid kunt ontwikkelen of implementeren, je project succesvol tot realisatie kunt brengen of draagvlak verkrijgt of behoudt voor je bedrijfsactiviteiten. 

Reviews

“Ik beveel Bianca overal aan waar de afweging economie en duurzaamheid nodig is, waar concrete resultaten moeten worden behaald en waar voortgang nodig is, terwijl de visie of strategie soms nog wordt aangepast. Dat laatste kan soms tot enorme vertraging leiden. Bianca werkt desondanks met het team naar resultaten.” 

Alice Krekt

Directeur Deltalinqs Climate Program 

121104733_l_2000Gold.jpg

Verkennen op welke wijze ik aan jouw samenwerkingsverband of stakeholderdialoog kan bijdragen? Neem contact met mij op via bianca@solotahari.nl

Executive Coaching

Omgevingsgericht leiderschap voor bestuurders, directeuren en leidinggevenden van complexe stakeholder transities/projecten

Stakeholder Engagement

Besteed advies, strategie, leiding, sturing en coaching van de stakeholder engagement activiteiten uit aan een expert

bottom of page