top of page

Omgevingsgericht leiderschap
Verbinding als sleutel tot succes

Als leider kom je dagelijks situaties tegen waar grote belangentegenstellingen spelen. Waarin jouw organisatie onder het vergrootglas ligt of onder druk staat. Je ervaart dat de gebruikelijke manier waarop de organisatie met de buitenwereld interacteert niet meer werkt of acceptabel is.

Hoe zou het zijn als jouw organisatie werkt met oog en aandacht voor de belangen van jouw belangrijkste stakeholders en deze werkwijze door alle lagen van de organisatie geborgd is?

In mijn boek neem ik je mee in mijn professionele en persoonlijke kijk op omgevingsgericht leiderschap en deel ik mijn kennis en jarenlange ervaring. Ik benader het thema omgevingsgericht leiderschap vanuit het perspectief van leiders van een organisatie. Wat is er concreet vanuit het bestuur, de directie en het management nodig om omgevingsgericht werken als organisatiecompetentie door alle lagen van de organisatie heen te borgen? Hoe doe je dat en waar start je mee? 

De opgenomen praktijkcases, reflectievragen en tips zetten aan tot nadenken én actie. Na het lezen van dit boek weet je wat de drie niveaus van verbinding zijn die samen de sleutel tot succes vormen.

Omgevingsgericht leiderschap
Toolbox
  • Heb je hulp nodig om te kunnen starten met de verankering van omgevingsgericht werken als organisatiecompetentie?

  • Heb je behoefte aan Executive Coaching gericht op omgevingsgericht leiderschap?

  • Op zoek naar de digitale versies van plaatjes, figuren, formats of uitwerkingen in dit boek?

  • Wil je eigen praktijkcases met mij delen? Klik hier om de Toolbox te bekijken.

bottom of page