top of page
19251492_l_2000ZVerloop.jpg

Executive Coaching 

Als seniormanager, (project)directeur of bestuurder sta je aan de lat voor het realiseren van complexe energietransitie-projecten of het bouwen van  samenwerkingsverbanden met verschillende partners. Als leider zet je de koers uit en geef je sturing aan anderen die daaraan een bijdrage moeten leveren, individueel en in teams. Je ervaart dat draagvlak van de omgeving voor de activiteiten van je organisatie, project of programma niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen.

Als seniormanager, (project)directeur of bestuurder sta je aan de lat voor het realiseren van complexe energietransitie-projecten of het bouwen van  samenwerkingsverbanden met verschillende partners. Als leider zet je de koers uit en geef je sturing aan anderen die daaraan een bijdrage moeten leveren, individueel en in teams. Je ervaart dat draagvlak van de omgeving voor de activiteiten van je organisatie, project of programma niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen.

 

Je:

 • Bent je ervan bewust dat de huidige manier van werken te weinig rekening houdt met de belangen van relevante stakeholders.

 • Merkt dat het lastiger is om je targets te halen.

 • Realiseert je dat een ander soort leiderschap nodig is.


Dit staat de ambitie van jouw organisatie, project of programma in de weg. En dus ook jouw eigen positie en succes als leidinggevende.

Vragen die je bezig houden zijn:

 • Hoe kan mijn (project)organisatie of programma beter inspelen op wat de omgeving van ons verwacht en vraagt?

 • Wat vraagt het van de organisatie om omgevingsgericht te werken? Waar staan we nu en wat zou een realistische ambitie zijn? Wat zijn praktische handvatten voor de korte en de lange termijn?

 • Leiderschap en voorbeeld gedrag start aan de top. Maar wat en hoe dan? Wat voor leiderschap, competenties en voorbeeldgedrag vraagt dat van mij? Hoe kan ik daar aan werken? Hoe pak ik het aan?


Hoe zou het zijn om antwoord te hebben op deze vragen. En te ervaren dat het omgevingsgericht werken vanuit je organisatie daadwerkelijk leidt tot een verbeterd contact met relevante stakeholders, draagvlak in de omgeving en bijdraagt aan het realiseren van de ambities van de organisatie?

Vanuit mijn jarenlange stakeholder engagement ervaring kan ik je helpen deze vragen te beantwoorden. Omdat ik zelf aan den lijve heb ervaren wat voor verschil omgevingsgericht leiderschap kan maken. Als leider, leidinggevende en rapporterend aan of werkend voor C-level management.


Hoe werk ik?

Via 1-op-1 executive coaching werken we aan het ontwikkelen van jouw omgevingsgerichte leiderschap en/of de leden van jouw managementteam.

Lange termijn gefaseerde aanpak

Ik adviseer over een passende lange termijn, gefaseerde aanpak op proces-, gedrags- en organisatieniveau, begeleid de vertaling naar een implementatieplan, bewaak de lange termijn focus en coach directie- en management teams op de benodigde sturing en leiderschap in het proces.

Daarmee help ik jou en je organisatie te bouwen aan op vertrouwen gebaseerde, langdurige relaties met relevante stakeholders.
 

Bij het vormgeven van grotere opdrachten werk ik samen met gelijkgestemde samenwerkingspartners.

 

Het resultaat

 • Je geeft krachtig sturing aan omgevingsgericht leiderschap binnen en buiten je organisatie.

 • Je bent in je staat om met je (project)organisatie of programma in verbinding met relevante stakeholders complexe projecten te realiseren die de maatschappelijke waarde, toekomstbestendigheid, het imago en de aandeelhouderswaarde van je organisatie veiligstellen.

 • Het omgevingsgericht werken en het benodigde leiderschap zijn op verschillende niveaus verankerd in de organisatie:

  • Er is sprake van een gedeelde ambitie voor omgevingsgericht werken en -leiderschap vanaf de organisatietop, een heldere meerjaren-doelstellingen en een inspirerend veranderverhaal.

  • De  inrichting van de organisatie is passend bij de doelstellingen. De werkprocessen en het gedrag dragen bij aan op vertrouwen gebaseerde en duurzame relaties met de omgeving.


Investering

Vooropgesteld dat elk coachingstraject maatwerk is, geeft onderstaande een gevoel bij de investering waar je aan moet denken bij een 1-op-1 executive coaching traject.

Coaching, supervisie

Periode: 

6-7 maanden

Aantal sessies: 

8 sessies inclusief intake en evaluatie

Huiswerk: 

Aan de hand van jouw praktijkcase(s) ga je aan de slag met op jouw situatie toegesneden opdrachten en adviezen die direct bijdragen aan het toepassen van omgevingsgericht werken in jouw werkpraktijk. Ik bied je meerdere opties om de opdracht aan te vliegen zodat je kunt ervaren wat het beste bij je past. We evalueren het resultaat en bouwen daar stap voor stap op voort met vervolgopdrachten en adviezen.

Frequentie: 

1x per 3-4 weken

Duur van de sessie: 

2 uur (inclusief voorbereiding en uitwerking)

Investering per sessie:

400 euro excl. BTW

Voor advisering over een passende lange termijn, gefaseerde aanpak op proces-, gedrags- en organisatieniveau of begeleiding of coaching van teams stel ik graag een maatwerkofferte op.

Reviews

“Bianca geeft inzicht en schuwt niet om je met de neus op de feiten te drukken.”

Saskia Raas

Coördinator vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), DGMI, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

_BOS9713-goud-60-1960px-.jpg

Verder praten hoe ik jou of je organisatie kan helpen bij het groeien in omgevingsgericht leiderschap?
Neem contact met mij op via bianca@solotahari.nl

Stakeholder Engagement

Besteed advies, strategie, leiding, sturing en coaching van de stakeholder engagement activiteiten uit aan een expert

Samenwerking & Dialoog

Op zoek naar een gesprekleider of onafhankelijk voorzitter die de samenwerking of stakeholderdialoog  faciliteert?

bottom of page