top of page
42311623_l_2000ZVerloop.jpg

Stakeholder Engagement 

Ben jij een manager, (project)directeur of bestuurder die een complex energietransitie-project moet realiseren, nieuw beleid moet ontwikkelen of implementeren waarvoor draagvlak van stakeholders essentieel is? Of ga je samenwerken met verschillende (keten)partners?

Het liefst richt jij je op je core business. Maar je realiseert je dat het verkrijgen en behouden van draagvlak en support bij het publiek en de politiek voor je project, programma of bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is om op tijd en binnen budget resultaat te boeken. Je hebt:

  • Behoefte aan strategie of regie om stakeholders bij je project, vraagstuk of ontwikkeling van beleid te betrekken. 

  • Geen idee hoe dat aan te pakken en welke stakeholders echt relevant zijn.

  • Onvoldoende of geen zicht op wat voor stakeholders echt van belang is of telt.

 

Hoe zou het zijn om:

  • Inzicht en overzicht te hebben over de relevante issues, stakeholders en hun belangen en er een stakeholder engagement strategie voor je ontwikkeld wordt met heldere stappen?

  • Sturing of coaching beschikbaar te hebben voor jou en je organisatie om de strategie daadwerkelijk in praktijk te brengen?

  • Te merken dat het in praktijk brengen van de strategie daadwerkelijk helpt om support te krijgen van je stakeholders voor je activiteiten of project? Of dat de samenwerking met andere partners gemakkelijker tot resultaat komt?

 

Stakeholder Engagement

Of het nu gaat om het bouwen van een waterstoffabriek, het van aanleggen warmtetransportinfrastructuur, het doen van geothermie boringen, energietransitie in de gebouwde omgeving, het ontwikkelen van beleid of samenwerken met partners met andere belangen, het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden is essentieel om tot draagvlak te komen en tot resultaat. 

 

Stakeholder engagement is een proactieve aanpak gebaseerd op oprechte interesse in de belangen van alle stakeholders en transparantie over de eigen belangen. 

 

Doordat ik letterlijk met mijn voeten in de klei heb gestaan om het stakeholder engagement bij complexe energieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren heb ik aan den lijve ervaren dat het loont om te investeren in het bouwen van duurzame stakeholderrelaties en het voeren van dialoog om tot gedragen standpunten te komen. Het vergroot draagvlak voor de dagelijkse én nieuwe activiteiten van een organisatie en maakt verschil in het binnen tijd en budget afronden van een project.

 

Hoe werk ik?

Ik adviseer over een passende stakeholder engagement strategie, geef sturing of coaching aan het benodigde omgevingsgerichte leiderschap, geef leiding aan de stakeholder engagement activiteiten, bewaak de lange termijn focus en help bouwen aan een op vertrouwen gebaseerde, langdurige relatie met relevante stakeholders.

Mutual Gains

Ik werk vanuit het Mutual Gains Approach (Harvard) gedachtegoed. Daarin:

staat oprechte interesse in belangen van anderen centraal, wordt onderscheid gemaakt tussen standpunten en belangen, wordt onderhandeld op basis van belangen in plaats van standpunten en wordt eerst méér waarde gecreëerd voor de betrokken partijen voordat deze verdeeld wordt.

 

Dit draagt bij aan een constructieve, duurzame relatie – ook als er verschil van inzicht is.

 

Bij het vormgeven van grotere opdrachten werk ik samen met gelijkgestemde samenwerkingspartners.

 

Het resultaat

  • Een vroege, proactieve en constructieve dialoog met relevante stakeholders, zodat er een op vertrouwen gebaseerde, langdurige relatie ontstaat die cruciaal is voor de implementatiefase van het project. 

  • Een vergrootte kans op uitkomsten waarbij ieders belang wordt gediend en die bijdraag aan het binnen budget en planning realiseren van het project of implementeren van beleid.

Reviews

“Bianca is praktisch, maar werkt bovendien vanuit een visie. Ze kan goed partijen verbinden, is zeer betrokken en gedreven, heeft een brede “toolkit” en zet bijvoorbeeld ook humor in.”

Alice Krekt

Directeur Deltalinqs Climate Program 

44748191_l_2000Gold.jpg

Verder praten hoe ik kan bijdragen aan het vormgeven van stakeholder engagement voor jouw organisatie of project? Neem contact met mij op via  bianca@solotahari.nl

Samenwerking & Dialoog

Op zoek naar een gesprekleider of onafhankelijk voorzitter die de samenwerking of stakeholderdialoog  faciliteert?

Executive Coaching

Omgevingsgericht leiderschap voor bestuurders, directeuren en leidinggevenden van complexe stakeholder transities/projecten

bottom of page