Het  verhaal van

Solo ta hari

Vanuit Solo ta hari bied ik professioneel belangenmanagement en strategisch stakeholder- en omgevingsmanagement, gefocust op een transitie naar een duurzamer toekomst. Ik werk als belangenverbinder en strateeg op het “hoe” in energietransitie, met een beheerste en doelgerichte aanpak. 

 

In mijn werk heb ik ervaren dat het loont om te investeren in het bouwen van duurzame stakeholderrelaties en het voeren van dialoog om tot gedragen standpunten te komen. Het vergroot draagvlak voor de dagelijkse activiteiten van een organisatie (“license to operate”) en maakt verschil in het binnen tijd en budget afronden van een project. Mijn ervaring is, dat binnen organisaties nog te vaak korte termijn resultaten en eigen (organisatie)belang de boventoon voeren. Dit belemmert en vertraagt de voortgang van noodzakelijke stappen in de energietransitie en leidt tot nodeloos oplopende kosten.

 

Door mijn kernkwaliteit “verbinding maken vanuit oprechte interesse” in de markt te zetten voor opdrachtgevers met vraagstukken op het gebied van energietransitie, lever ik mijn concrete bijdrage aan een duurzamere samenleving. 

 

Solo ta hari betekent in het papiamentu "de zon lacht". Een verwijzing naar mijn Antilliaanse roots, de duurzame toekomst én mijn lach.

 

Solo ta hari brengt energie in uw belangenmanagement!

Visie en missie

 

Wereldwijd is er een transitie naar een duurzamer toekomst gaande op maatschappelijk, technologisch, ecologisch en economisch vlak.
Het is mijn overtuiging dat dé sleutel tot succes in deze transitie niet de techniek maar de verbinding is.

 

Als we alle ingrediënten van de 4de industriële revolutie (o.a. big data, robotisering, 3d-printen), de energietransitie (opkomst van betaalbare en duurzame energiebronnen in plaats van fossiel) én de transitie naar een economie waar de koek eerlijker verdeeld wordt - zodat we er allemaal beter van worden -
bij elkaar weten te brengen, dan maken we een duurzamere toekomst mogelijk. 

 

Solo ta hari biedt professioneel belangenmanagement en strategisch stakeholder- en omgevingsmanagement, gefocust op een transitie naar een duurzamer toekomst (energie, haven, overheid). Het vermogen om mensen op verschillende niveaus binnen en tussen organisaties, bedrijven en overheden op belangenniveau verbinden en in beweging krijgen op een gewenste verandering. Het bouwen van duurzame relaties met respect voor belangen. Het slaan van bruggen die anderen nog niet zien en het in samenwerking realiseren van gewenste veranderingen: daar ben ik van.
 

Ik werk vanuit de Mutual Gains visie op professioneel belangenmanagement: waar oprechte interesse in belangen van anderen, het verschil tussen standpunten en belangen, en het streven naar een win-win situatie voor de betrokken partijen tot de basisbeginselen behoort.

 

Bij het vormgeven van grotere opdrachten werk ik samen met gelijkgestemde samenwerkingspartners.

Profiel

Bianca Boverhoff - van der Meer
Directeur

Strategisch adviseur en (interim-)manager gespecialiseerd in belangenmanagement, strategisch stakeholder- en omgevingsmanagement, met een focus op de transitie naar een duurzamer toekomst (energie, haven, overheid). Belangenverbinder en strateeg op het 'hoe' in energietransitie, met een beheerste en doelgerichte aanpak.