Werkwijze

Vooropgesteld dat de aanpak van uw vraagstuk altijd maatwerk is, ter illustratie een schets van de werkwijze van Solo ta hari.

Elke omgeving is uniek, maar terugkerende elementen in de wijze waarop Solo ta hari belangenmanagement vormgeeft zijn:

 • Opbouwen en onderhouden van een duurzame relatie met belanghebbenden met respect voor belangen. Werken aan vertrouwen.

 • Vroegtijdig (proactief) aangaan van gesprekken.

 • Opdrachtgever staat centraal en wordt optimaal gepositioneerd bij de belanghebbenden. 

 • Intensief samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als basis voor succesvol belangenmanagement.

 • Mutual Gains visie op professioneel belangenmanagement. 

 • Voorspelbaarder en beheersbaarder maken van de omgeving (stakeholders) aan de hand van de  (SOM) Strategisch Omgevingsmanagement Methode© die planmatig proactief werken en prioritering mogelijk maakt. 

Werkwijze

 1. Waarschijnlijk is er als gevolg van lopende contacten en reeds vanuit het verleden lopende dossiers veel bruikbare informatie binnen uw organisatie beschikbaar over stakeholders. Deze wordt verzameld. In geval van geconstateerde lacunes wordt aanvullend deskresearch gedaan. Dit leidt na analyse tot een compleet overzicht aan belanghebbenden/strategische stakeholders/houding en issues. 
   

 2. Op basis van het overzicht worden de voornaamste issues en belangrijkste belanghebbenden/gesprekspartners geïdentificeerd. Dit bepaalt de volgorde en strategie voor de daarna met strategische stakeholders te voeren gesprekken.
  Het voeren van stakeholdergesprekken is een iteratief en wederkerig proces, waarbij input uit gesprekken leidt tot aanscherping van informatie en standpunten en vervolggesprekken. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor succesvol belangenmanagement.

​​​

Voorbeeld producten

 • Omgevingsmanagement Canvas.

 • Overzicht aan belanghebbenden/strategische stakeholders/houding en issues.

 • Analyse stakeholderveld.

 • Macht-belangenmatrix.

 • Strategie en prioritering stakeholdergesprekken (lobbyplan).

 • Factsheets waarin o.a. het belang en het (concept) standpunt van uw organisatie verwoord staat. 

 • Gespreksvoorbereiding.