top of page

Cases

Eneco Leiding over Noord, werkmannen aan het overleggen. Met kranen die pijp tillen op achtergrond

Stakeholder Engagement

Eneco Leiding over Noord

Strategisch omgevingsmanagement ten behoeve van aanleg hoofdwarmtetransportleiding van Rotterdam Rozenburg naar Rotterdam.

Luchtfoto van Rotterdamse haven met binnenschip op rivier

Stakeholder Engagement

Deltalinqs H-vision

Bouwen aan samenwerking in de waterstofwaardeketen in de Rotterdamse haven & en het creëren en behouden van maatschappelijk en politiek draagvlak en support voor de rol van CO2-arme waterstof.

Infografic ondergrondse leiding primaire restwarmte uit Rotterdamse haven

Samenwerking & Dialoog

Gasunie WarmtelinQ

Samenwerken en onderhandelen met 12 gemeenten om Samenwerkings-, Uitvoerings- en Schadevergoedingsovereenkomsten af te sluiten ten behoeve van de realisatie van het regionaal hoofdwarmtetransportnet in Zuid-Holland.

Infografic geothermie

Samenwerking & Dialoog

EBN // Versnelling geothermie in de gebouwde omgeving 

Dialoog en samenwerking met ketenpartners om een gedragen aanpak te bereiken voor versnelling van draagvlak voor geothermie in de gebouwde omgeving.

Avond valt over de petrochemische industrie. Industrie met 1001 lichtjes

Samenwerking & Dialoog

Min I&W Safety Delta Nederland

Design en procesbegeleiding van stakeholderdialoog met ketenpartners bij het opzetten van een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

bottom of page