Cases

Belangenmanagement dossier Energietransitie

Belangenmanagement dossier Energietransitie ten behoeve van Programma Deltalinqs Energy Forum.

Strategisch omgevingsmanagement ten behoeve van aanleg hoofdwarmtetransportleiding van Rotterdam Rozenburg naar Rotterdam.

Business development, strategic sales, bouwen partnerships

Onderhouden van bestaande contacten en het ontwikkelen van nieuwe contacten, waarbij het in co-creatie uitbouwen van opportunities en genereren van nieuwe business centraal staat.

Strategisch Omgevingsmanagement Eneco Maaskoudenet (haalbaarheidsstudie)

Onderzoek naar technische en commerciële haalbaarheid aanleg koude-infrastructuur in centrum van Rotterdam ten behoeve van koeling utiliteit- en woningbouw.

Strategisch Omgevingsmanagement Eneco Leiding over Noord
Stakeholderdialoog draagvlak duurzame strategie

Stakeholderdialoog Eneco aandeelhouders ten behoeve van draagvlak inzetten duurzame strategie.