top of page

Definities

De definities van omgevingsgericht leiderschap en omgevingsgericht werken uit het boek Omgevingsgericht leiderschap. Verbinding als sleutel tot succes. 

 

Bedankt voor het downloaden! Ik hoop dat de definities en voorbeelden uit mijn boek Omgevingsgericht leiderschap behulpzaam zijn voor je eigen presentaties of materialen. Ik waardeer het zeer als je bij gebruik van de figuren en tabellen het copyright respecteert en de bronvermelding onder de afbeelding laat staan en indien van toepassing de tabel- of figuurtitel erboven.

Omgevingsgericht leiderschap

Omgevingsgericht leiderschap is het leidinggeven aan en een inspirerend voorbeeld zijn voor (het ontwikkelen van) het omgevingsgericht werken binnen een organisatie, waarbij organisatieleden op alle niveaus en passend bij hun eigen taak- en verantwoordelijkheidsgebied inspelen op wat de omgeving verwacht en vraagt van de organisatie, in staat zijn relevante stakeholders te betrekken om nieuwe invalshoeken te vinden, handelen met verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving, rekening houden met de belangen van de omgeving en deze in acht nemen in besluitvorming, streven naar consensus, transparant en betrouwbaar handelen, goed geïnformeerd zijn over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en politieke processen kunnen doorzien en gebruiken om doelen te bereiken.
 

Bron: Boverhoff, B.M.G. (2022). Omgevingsgericht leiderschap, p. 27

Omgevingsgericht werken

Omgevingsgericht werken is een organisatiecompetentie die op het niveau van gedeelde waarden, in leiderschap, aansturing, inrichting van de organisatie, werkprocessen en in houding en gedrag van alle medewerkers vanaf de top van de organisatie tot en met de werkvloer verankerd is. De organisatieleden spelen op alle niveaus en passend bij hun eigen taak- en verantwoordelijkheidsgebied in op wat de omgeving verwacht en vraagt van de organisatie, zijn in staat relevante stakeholders te betrekken om nieuwe invalshoeken te vinden, handelen met verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving, houden rekening met de belangen van de omgeving en nemen deze in acht in besluitvorming, streven naar consensus, handelen transparant en betrouwbaar, zijn geïnformeerd over de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en kunnen politieke processen doorzien en gebruiken om doelen te bereiken.

 

Bron: Boverhoff, B.M.G. (2022). Omgevingsgericht leiderschap, p. 36

bottom of page