top of page

Stakeholder Engagement 

Deltalinqs 
H-vision

iStock-157739907-1960px.jpg

Het Rotterdamse havengebied is door de jaren heen uitgegroeid tot een internationaal industrieknooppunt. De regio vormt een belangrijke banenmotor en heeft ook een behoorlijk aandeel in de Nederlandse economie. Die bedrijvigheid leidt tot CO -uitstoot. Het project H-vision beoogt door de productie van CO -arme waterstof een substantiële bijdrage te leveren aan de de decarbonisatie van de industrie in Rotterdam.

 

Bijna 20% van de Nederlandse klimaatopgave van de industrie voor 2030 kan ermee worden behaald. Ook kan het mogelijk als concept dienen voor de decarbonisatie van andere industriële clusters in Europa. De waterstof van H-vision wordt voornamelijk gemaakt uit raffinaderijrestgassen, waarbij de CO2  meteen wordt afgevangen en na transport wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de bodem van de Noordzee. Het project loopt tegen serieuze uitdagingen aan op het gebied van regelgeving en financiering, zowel in Nederland als Europa. Ook in samenwerking is het een uitdagend project. 

 

In het project werken 11 partijen in het Rotterdams haven-industrieel complex samen, die gezamenlijk de hele waterstofketen in Rotterdam op gang kunnen brengen, van productie en infrastructuur tot gebruik in raffinaderijen en elektriciteitscentrales. Daarmee geeft
H-vision een belangrijke impuls aan de vorming van Rotterdam als internationaal waterstofknooppunt. Sommige partners zijn concurrent van elkaar, of potentieel leverancier en klant. Dit vraagt om het zorgvuldig inregelen van de samenwerking en de condities waaronder kennis gedeeld kan worden. Deltalinqs voert als onafhankelijke ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven de regie. 

 

Voorzitter H-vision werkgroep Stakeholder Engagement & Coms 

Onafhankelijk voorzitter werkgroep Stakeholder Engagement & Communicatie. Verantwoordelijk voor het creëren en behouden van maatschappelijk en politiek draagvlak en support voor H-vision. (Door)Ontwikkeling Stakeholder Engagement- & Communicatiestrategie. Externe communicatie in NL en Brussel. Bouwen van coalities en verkrijgen endorsement. Bouwen aan samenwerking, synergie en alignment tussen de H-vision partners. In de NL en Brusselse werkgroep nemen Managers PA/Government Affairs en Communicatie vanuit het consortium deel en diverse externe adviseurs. Adviseur en sparring partner projectdirecteur. Lid projectcoördinatie team. 

Lees meer

www.h-vision.nl

2

2

680px-breed-h-vision.jpg

Minister Wiebes (EZK) na overhandiging van de H-vision haalbaarheidsstudie (2 juli 2020)

Reviews

“De onder leiding van Bianca ontwikkelde Stakeholder Engagement aanpak voor H-vision heeft ervoor gezorgd dat relevante stakeholders overtuigd zijn geraakt van de nut en noodzaak koolstofarme waterstof in de energietransitie. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan een juiste positionering van de rol van koolstofarme waterstof. Het heeft geleid tot meer ambassadeurs die samen met H-vision het belang onder de aandacht brengen.”

Alice Krekt

Directeur Deltalinqs Climate Program 

bottom of page