top of page
Portret Bianca Boverhoff

Bianca Boverhoff

Stakeholder Engagement Leadership Expert

voor energiesector, haven en overheid

ButtonBestelMijnBoekLC.png

Stakeholder Engagement

Als bestuurder, manager of (project)directeur ervaar je dagelijks aan den lijve dat: 

  • Er te weinig draagvlak is voor de activiteiten die jij wilt realiseren

  • Verstoorde relaties grote/negatieve gevolgen op de voortgang van projecten en activiteiten hebben 

  • Kansen en deadlines gemist worden, met gemiste inkomsten of reputatieschade als gevolg. 

 

Dit staat de ambitie van jouw organisatie of project in de weg. En dus ook jouw eigen resultaten en succes als leidinggevende.

 

Hoe zou het zijn als je:

  • In gesprek kunt gaan met relevante stakeholders en met hen proactief dialoog kunt voeren over zaken die je organisatie of project raken? 

  • Organisatie of project werkt met oog en aandacht voor de belangen van je belangrijkste stakeholders en deze werkwijze door alle lagen van de organisatie geborgd is?

  • Iemand in kan vliegen die jou dit proces uit handen neemt, zodat je snel en effectief je doelen haalt?

 

Mijn naam is Bianca Boverhoff

Expert in omgevingsgericht leiderschap en omgevingsgericht werken en auteur van het boek "Omgevingsgericht leiderschap - Verbinding als sleutel tot succes". Ik werk met en voor opdrachtgevers die werkzaam zijn op het snijvlak van de energiesector, overheid en haven, aan het realiseren van complexe transitieprojecten in complexe stakeholderomgevingen.

 

In de rol van strategisch adviseur, interim-manager, bestuurslid of onafhankelijk voorzitter geef ik sturing aan omgevingsgericht leiderschap en strategisch stakeholder engagement in (project)organisaties of samenwerkingsverbanden. Ik draag daarmee bij aan het bouwen van duurzame stakeholderrelaties en partnerships die voor een succesvolle realisatie van projecten van cruciaal belang zijn. Als executive coach, docent en trainer deel ik mijn expertise op dit gebied.

Meer over Bianca

Stakeholder Engagement

Besteed advies, strategie, leiding, sturing en coaching van de stakeholder engagement activiteiten uit aan een expert

Samenwerking & Dialoog

Op zoek naar een gesprekleider of onafhankelijk voorzitter die de samenwerking of stakeholderdialoog  faciliteert?

Executive Coaching

Omgevingsgericht leiderschap voor bestuurders, directeuren en leidinggevenden van complexe stakeholder transities/projecten

windturbines aan de kust

Cases

Samenwerking & Dialoog

Gasunie WarmtelinQ

Samenwerken en onderhandelen met 12 gemeenten om Samenwerkings-, Uitvoerings- en Schadevergoedingsovereenkomsten af te sluiten ten behoeve van de realisatie van het regionaal hoofdwarmtetransportnet in Zuid-Holland.

Clients

Reviews

“Bianca is de perfecte adviseur met focus op de toekomst, op nieuw leiderschap en op de energietransitie.” 

Simone van der Graaf

Creative-consultant-coach, Amsterdam 

Blog

Media

bottom of page