top of page

Samenwerking & Dialoog

Gasunie 
WarmtelinQ

WarmtelinQ_IGoverall_5juli21-01.jpg

Ruim de helft van de energie die Nederland gebruikt, gaat op aan warmte. En 47% daarvan wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Bijna al die warmte is momenteel nog afkomstig uit fossiele bronnen, vooral aardgas. Wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet dat anders.

 

Project WarmtelinQ ontwikkelt en realiseert een warmtetransportleiding waarmee restwarmte afkomstig van industrieën en afvalverbranding uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. De hele leiding bestaat uit drie tracédelen: Vlaardingen-Den Haag, Delft-Westland en Vlaardingen-Vondelingenplaat (Rotterdamse haven).

 

Het team Omgevingsmanagement en Vergunningen richt zich op het tot stand brengen en onderhouden van een goede relatie met relevante stakeholders langs het tracé, het bouwen van draagvlak, het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en vergunningen om de leiding daadwerkelijk aan te leggen, omgevingsmanagement en communicatie. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft het onderhandelen en afsluiten van private overeenkomsten aangaande samenwerking, uitvoering en schadevergoeding, met de gemeenten waar de leiding komt te liggen 

 

Strategisch adviseur Samenwerkingsovereenkomsten 

Verantwoordelijk voor het onderhandelen en afsluiten van individuele Samenwerkings- (SOK), Uitvoerings- UVOK) en Schadevergoedingsovereenkomsten tussen WarmtelinQ en de gemeenten waar de warmtetransportleidingen komen te liggen. Het betreft 6 gemeenten langs de tracédeel Vlaardingen-Den Haag en 6 gemeenten langs het tracédeel Rijswijk-Leiden. Strategisch adviseur en sparring partner t.b.v. manager Omgevingsmanagement en Vergunningen en de omgevingscoördinatoren voor de loten waarin de tracédelen zijn opgedeeld. 

 

Lees meer

www.warmtelinq.nl

Reviews

“De samenwerking met Bianca heeft het inzicht geleverd dat een project alleen realiseerbaar is als je een balans weet te vinden tussen jouw belangen en die van de stakeholders. Als sparring partner en klankbord levert ze een waardevolle bijdrage aan ons team.”

Liesbeth Siesling

Manager Omgeving en Vergunningen, WarmtelinQ

bottom of page