top of page

Succesvolle regiobijeenkomsten Ministerie IenW


In januari heb ik als hoofdmoderator een vijftal digitale regiobijeenkomsten over het VTH-stelsel begeleid die georganiseerd werden voor ruim 150 bestuurders en directeuren van het Rijk, omgevingsdiensten, provincies en gemeenten uit het hele land. De gesprekken aan de subtafels werden begeleid door tafelhosts van Omgevingsdienst NL, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van deze regiobijeenkomsten was om in te zoomen op de vraag hoe de #Kamerbrief versterking VTH-stelsel van 13 december 2021 verder uitgewerkt kan worden.


Online World Café
Online World Café

Aan de hand van drie thema’s (Samenwerken in vertrouwen, Eigenaarschap/ Verantwoordelijkheid en Kansen, strategie en organisatie) hebben de deelnemers constructieve gesprekken gevoerd. Alle inbreng is verzameld in de vorm van digitale geeltjes. Aan de hand van deze inbreng is waardevolle informatie gegenereerd om gezamenlijk aan de slag te gaan met het versterken van het #VTH-stelsel. De inbreng van de deelnemers bevat ook ideeën, aandachtspunten en randvoorwaarden voor het nog op te stellen interbestuurlijk programma


Commentaires


bottom of page