Profiel van Bianca

In de 20 jaar die ik nu binnen de energiesector werk, gaf ik leiding aan teams op lijn-, staf- en projectniveau, en was ik vanuit de verschillende rollen gesprekspartner op bestuurlijk- en directieniveau binnen en buiten de organisatie. De combinatie van bedrijfsonderdelen/markten (energielevering, holding, infra, warmte en koude, netbeheer) en de rollen die ik vervulde, hebben bijgedragen aan mijn sectorbrede ervaring en kennis op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau.

 

Kenmerken

Bedrijfskundige professional. Spontaan, energiek, gedreven, vasthoudend. Effectief in het bereiken van resultaten door combinatie van langjarige ervaring energiesector en mensgerichte managementstijl. 

 

Vermogen om mensen op verschillende niveaus binnen en tussen organisaties, bedrijven en overheden op belangenniveau te verbinden en in beweging te krijgen op een gewenste verandering. Bouwen duurzame relaties, bruggen slaan en in samenwerking realiseren van gewenste veranderingen.

 

Integrale visie en aanpak. Ervaren in samenwerking tussen bedrijven, overheden en belangenorganisaties. Werkt graag op raakvlak commercie/techniek en publiek/privaat op directie- en bestuurlijk niveau. 

 

Voorkeur voor opdrachten in maatschappelijk relevante sectoren en organisaties (energie, haven, overheid).

 

Excellent in belangenmanagement/strategisch stakeholdermanagement. Met Etalageproject Leiding over Noord in 2015 genomineerd voor de Eenvoudig Beter Award 2015 van de Rijksoverheid.

 

Mijn toegevoegde waarde en ervaring komen het best tot zijn recht in een strategische rol op bestuurlijk, (project)directie of managementniveau: strategie op het ‘hoe’ met een beheerste en doelgerichte aanpak. 

 

Samenvatting

Na mijn studie Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam), startte ik haar mijn loopbaan als wetenschappelijk docent bij de Vakgroep Strategie en Omgeving aan dezelfde faculteit. Naast het doceren van een eerstejaars hoofdvak, werkte ik mee aan onderzoek naar hightech entrepreneurship. Na een overstap naar het commerciële bedrijfsleven startte ik in 1999 bij Eneco, waarna een langjarige loopbaan volgde bij het Energiebedrijf, Infra, Netbeheer en Warmte.

 

Vanaf 2002 ben ik werkzaam geweest als Hoofd Communicatie Infra, adviseur Bestuurlijke Zaken voor de Raad van Bestuur Eneco, manager Business Development bij Eneco Warmte en Koude en Manager Markt bij Stedin. In 2017 startte ik Solo ta hari, om op mijn manier te kunnen ondernemen en werken aan energietransitie en het verbinden van daarbij betrokken belanghebbenden.

Terugkerend thema in mijn werk is belangenmanagement/strategisch stakeholdermanagement.