top of page

Omgevingsgericht leiderschap

Vattenfall Heat & Projects
(via WesselinkVanZijst)

HPVV0211_1200.jpg

foto: Hans-Peter van Velthoven

Vattenfalls ambitie is een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren. Mede invulling geven aan de warmtetransitie is cruciaal in het waarmaken van dit doel. De business units (BU’s) Warmte en Projects vervullen hierin een cruciale rol als partner in de steden: door het bieden van een betrouwbare, veilige en betaalbare warmtevoorziening en door het ontwikkelen van kansrijke initiatieven op warmte(productie)locaties en innovatie.

 

De BU’s ervaren dagelijks dat draagvlak voor hun activiteiten niet meer vanzelfsprekend is. Keuze voor warmtebronnen liggen politiek gevoelig, en er wordt meer dan in het verleden aangesloten op bestaande bouw en gewerkt in de gebouwde omgeving. Verstoorde relaties kunnen grote gevolgen hebben voor de voortgang van projecten en activiteiten.

 

Om de ambitie te realiseren is het ontwikkelen van duurzame relaties met de omgeving van wezenlijk belang: oog voor belangen, transparantie over het eigen belang en een proactieve dialoog. Projecten hebben een rol in het bouwen aan en het borgen van duurzame relaties met omgevingspartijen.

 

Het MT van de BU’s heeft de ambitie uitgesproken een omgevingsgerichte organisatie te worden. Hierbij past een lange termijn aanpak, waarbij de Omgeving samen met Veiligheid en Techniek een stevige pilaar vormt onder de projecten. Vattenfall wil hier graag ‘gefaseerd’ naartoe werken.

 

Senior adviseur en kwartiermaker omgevingsgericht werken

Door middel van interviews, desk study, en een survey is een scherp beeld ontstaan van de huidige mate waarin omgevingsgericht gewerkt wordt. Vervolgens zijn er pilotsessies georganiseerd waarin tools voor omgevingsgericht werken getest zijn en is er ondersteuning geboden op projecten bij Warmte en Projects. Al deze contactmomenten hebben geholpen tot een beter beeld te komen van wat er nodig is op gedrags-, proces- en organisatieniveau om het omgevingsmanagement bij Vattenfall naar een hoger plan te tillen.

Dit is uitgewerkt in een lange termijn, gefaseerd, integraal plan van aanpak en vertaald naar een strategie- en implementatieplan. Als Kwartiermaker Omgevingsmanagement begeleiden van de implementatie en integrale borging van activiteiten en tools. Coaching kernteam omgevingsgericht werken, aansturing medior omgevingsmanager.

Reviews

“Bianca en ik werken al meer dan 10 jaar samen aan diverse opdrachten in de energiemarkt. Bij het laatste project dat we samen hebben gedaan was Bianca de projectleider van een opdracht waarbij omgevingsgericht werken centraal stond. Daarvoor was het nodig om een grondige analyse te doen van de huidige situatie, de werkwijzen, de structuren en de wijze waarop het leiderschap werd ingevuld. Onder haar leiding is veel informatie in korte tijd verzameld en zijn de belangrijke mensen binnen de organisatie betrokken en goed aangehaakt. Dat maakt dat de vervolgstappen en veranderstrategie gefundeerd waren en steun hadden van de hoofdrolspelers. Die combinatie heeft zij heel goed bewaakt en was bepalend voor het succes bij de vervolgstappen.”

Thijs Kraassenberg

Senior adviseur WesselinkVanZijst, Auteur Canvas Omgevingsmanagement

bottom of page